Tidigare på bloggen har jag gått igenom vädigt mycket kring förstelärare i allmänhet, hur uppdraget är upplagt och hur Enköpings kommuns modell ser ut. Nu börjar det bli dags att fundera över mitt eget uppdrag och hur jag ska fortsätta dokumentera här på bloggen.
 
Min inriktning är engelska mot yngre åldrar, yngre åldrar kan ju vara antingen årskurserna 1-3 eller 1-6 lite beroende på hur man gör sin tolkning. Min tolkning är att jag arbetar mot årskurserna 1-6, eftersom det är den utbildningen jag har. Min närmsta kollega inom försteläraruppdraget är Annika www.undervisaengelska.blogg.se, hon är engelskalärare på högstadiet vilket gör att vi tillsammans arbetar mot hela grundskolan.
 
För att komma vidare här på bloggen så är min plan att ni bl.a.ska få följa min undervisning i engelska, att jag lägger ut olika verktyg såsom t.ex. idéer på filmer, serier, webbsidor, litteratur osv. som kan vara till användning samt att jag fortsätter uppdatera er om försteläraruppdraget och hur det löper på. 
 
 
Så här är uppdraget formulerat i Enköpings kommun:
 
•Undervisning i grupp/klass på ca 90 %.
•Driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 %.
•Arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet/ämnesområdet i kommunen
•Handleda andra lärare inom ämnet.
•Träffa verksamhetschefen för grundskola för planering av gemensamma aktiviteter inom ämnet/ämnesområdet.
 
Som en start i detta arbete har under hösten dessa uppdrag planerats in:
 
•Planera och leda ämnesträff under november månad
•Handledning av lärare. Denna beställs av rektor i samråd med lärare i behov av handledning
•Deltagande i projektgrupper/styrgrupper
 
I ovanstående uppdrag tänker jag att det även finns en individuell del och inom den närmsta tiden tänker jag att det handlar om:
 
•Möten/planering med andra förstelärare
•Förkovring/fördjupning av det egna ämnet
•Dokumentation
•IT-möjligheter i ämnet
•Skapa/påvisa forum för kollegialt lärande