Så här är uppdraget formulerat i Enköpings kommun:
 
•Undervisning i grupp/klass på ca 90 %.
•Driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 %.
•Arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet/ämnesområdet i kommunen
•Handleda andra lärare inom ämnet.
•Träffa verksamhetschefen för grundskola för planering av gemensamma aktiviteter inom ämnet/ämnesområdet.
 
Som en start i detta arbete har under hösten dessa uppdrag planerats in:
 
•Planera och leda ämnesträff under november månad
•Handledning av lärare. Denna beställs av rektor i samråd med lärare i behov av handledning
•Deltagande i projektgrupper/styrgrupper
 
I ovanstående uppdrag tänker jag att det även finns en individuell del och inom den närmsta tiden tänker jag att det handlar om:
 
•Möten/planering med andra förstelärare
•Förkovring/fördjupning av det egna ämnet
•Dokumentation
•IT-möjligheter i ämnet
•Skapa/påvisa forum för kollegialt lärande
 
 
 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej