Jag vill länka till två intressanta nyheter som har kommit de senaste dagarna. Dessa handlar om eleverns reslultat i engelska.
 
Här kan du läsa om engelska som det svåraste ämnet för många sjätteklassare, medan du här kan läsa om att många elever i åk 6 fick högsta betyg i engelska. 
I klassrummet pratar vi ganska ofta om vad som är en orättvisa och vad som är en rättighet. Det som kan kännas orättvist för någon kan visa sig vara en rättighet för någon annan. I vårt värdegrundsarbete är det viktigt att få syn på detta och att få förståelse för innebörden av vad en rättighet kan innebära. 
 
Jag stötte på en bild, återigen på Twitter, som jag tänker kan vara bra och tydlig i samtal med elever. Jämlikhet betyder inte rättvisa!
 
På Twitter hittar jag mycket som inspirerar mig: samtal mellan olika personer, tips på länkar, olika artiklar, debatter osv. Nyligen fick jag syn på ett inlägg där en person länkade till en blogg av Rebecca Alber . R Alber har gjort ett inlägg om "5 powerful Questions Teachers Can Ask Students". I sitt inlägg diskuterar hon kring vikten av att ställa rätt frågor, hur de ställs och hur de kan berika eleven. 
 
Nedan är en bild av hennes tankar men läs gärna hela inlägget på hennes blogg genom att klicka här:
 
 
 
 

 

Bild: hämtad från Twitter 131106, efter: Rebecca Alber, eduTopia
Rebecca Alber, Simple questions,