Igår låg ett nytt nummer av Grundskoletidningen i mitt fack på skolan (nr4, 2013). Den var som utsänd på begäran då där var ett extra temaavsnitt om "Språk tidigt - så blir engelskundervisningen effektiv". Har du tillgång till tidningen så rekommenderar jag att du läser avsnittet vilket bl.a. är skrivet av Gun Lundberg, universitetslektor vid Umeå universitet.
 
Temat handlar om den tidiga språkinlärningen i årskurserna 1-3 men det betyder inte att vi som undervisar i högre årskurser inte skall läsa, utan detta berör alla. G. Lundbergs artikel ger dessutom idéer till utveckling av den egna undervisningen och en artikel av Maria Estling Vannerstål ger många tips på hur man kan bjuda in världen i klassrummet med hjälp av Internet. M Estling Vannerstål har byggt upp en väldigt bra lärresurs här på nätet som heter språklänkportalen. Klicka vidare här för att besöka portalen!
 
Jag tänker att jag i mitt uppdrag kan använda mig av ovanstående artikel i diskussioner på den egna skolan/kommunen, då vi ska utveckla och höja måluppfyllelsen i engelska. Artikeln kan vara ett bra utgångspunkt i det kollegiala lärandet. 
 
 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej