Jag heter Cecilia Bergentz och är förstelärare i Enköpings kommun med allmändidaktiskt uppdrag. Jag skall tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete samt delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation.

Uppdraget innebär även att leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat, att driva och leda det kollegiala lärandet samt att utveckla den egna professionalism. 

Jag håller mig väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik samt skall bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.

Uppdraget sker inom ramen av min arbetstid och jag undervisar 100% i åk 5-6 i ämnena matematik, engelska, svenska, religion och bild.

Jag har genom åren arbetat inom grundskolans alla verksamheter samt inom förskola och komvux. Jag utbildade mig tidigt till förskollärare för att senare utbilda mig vidare till grundskollärare. 

Jag vill ständigt utvecklas vidare och studerar just nu inom Masterprogrammet Pedagogiskt ledarskap på Uppsala universitet. Jag fortbildar mig även för att utveckla min kompetens i klassrummet genom bl.a. olika webbkurser som anordnas av t.ex. Webbstjärnan och Skolverket tillsammans med Karlstad universitet

Lärares förhållningssätt och lärares ledarskap i klassrummet är två av mina stora intresseområden.
 
 
 
 
En blogg bör troligvis ha en speciell nisch så att läsaren vet vilket område som går att läsa om på den aktuella bloggen. Min blogg har mitt uppdrag som nisch, dock har det varit svårt att hålla sig inom ramen vad gäller just inriktning engelska. Det finns mycket annat som känns aktuellt att blogga kring. Nu när mitt uppdrag har ändrat inriktning kan bloggen också bli bredare då uppdraget har en allmändidaktiskt inriktning vilket i stort sett kan vara vad som helst inom skolans ram. 
 
Jag ska försöka bli tydligare vad gäller bloggens olika kategorier så att det blir lätt att hitta för läsaren men också blir lättare för mig att sortera mina tankar. 
 
Syftet med bloggen kan du läsa mer om här.
Jag har tidigare varit förstelärare med inriktning engelska yngre åldrar, men kommer fortsättningsvis (fr.o.m. 1/7-14) att ha en mer allmändidaktisk inriktning. Mitt uppdrag kommer att rikta sig i huvudsak mot den egna skolan och för alla förstelärare i kommunen ser uppdragsbeskrivningen ut så här:
 
Försteläraren ska med tydlig grund i det elevnära pedagogiska arbetet
 • tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete genom att ständigt utveckla, utvärdera och ompröva valda metoder och arbetssätt,
 • se det enskilda och kollegiala mötet som självklara arenor i utvecklingsarbetet
 • delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation,
 • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat,
 • leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat,
 • kunna kommunicera och samarbeta med andra lärare genom att driva och leda det kollegiala lärandet,
 • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism,
 • ha ett entreprenöriellt och lösningsorienterat förhållningssätt,
 • ha en mycket god relationskompetens,
 • se IKT som ett lärverktyg och kunna använda IKT som ett verktyg för högre måluppfyllelse,
 • vara väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik,
 • bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.
Det är sedan i samråd med rektor som varje förstelärare formulerar sitt utvecklingsprojekt på den egna skolan. 
 
Utvecklingsprojekt
Mitt utvecklingsprojekt kommer att vara ledarskap i klassrummet och lärarens förhållningssätt då vi ser att detta är ett område som vi kan utvecklas mer inom. 
 
Ytterligare två förstelärare är anställda på skolan och även dessa kommer att formulera ett utvecklingsprojekt i samråd med rektor.