Jag har tidigare varit förstelärare med inriktning engelska yngre åldrar, men kommer fortsättningsvis (fr.o.m. 1/7-14) att ha en mer allmändidaktisk inriktning. Mitt uppdrag kommer att rikta sig i huvudsak mot den egna skolan och för alla förstelärare i kommunen ser uppdragsbeskrivningen ut så här:
 
Försteläraren ska med tydlig grund i det elevnära pedagogiska arbetet
 • tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete genom att ständigt utveckla, utvärdera och ompröva valda metoder och arbetssätt,
 • se det enskilda och kollegiala mötet som självklara arenor i utvecklingsarbetet
 • delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation,
 • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat,
 • leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat,
 • kunna kommunicera och samarbeta med andra lärare genom att driva och leda det kollegiala lärandet,
 • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism,
 • ha ett entreprenöriellt och lösningsorienterat förhållningssätt,
 • ha en mycket god relationskompetens,
 • se IKT som ett lärverktyg och kunna använda IKT som ett verktyg för högre måluppfyllelse,
 • vara väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik,
 • bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.
Det är sedan i samråd med rektor som varje förstelärare formulerar sitt utvecklingsprojekt på den egna skolan. 
 
Utvecklingsprojekt
Mitt utvecklingsprojekt kommer att vara ledarskap i klassrummet och lärarens förhållningssätt då vi ser att detta är ett område som vi kan utvecklas mer inom. 
 
Ytterligare två förstelärare är anställda på skolan och även dessa kommer att formulera ett utvecklingsprojekt i samråd med rektor. 
 
 
 
 
 
 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej