Jag heter Cecilia Bergentz och är förstelärare i Enköpings kommun med allmändidaktiskt uppdrag. Jag skall tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete samt delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation.

Uppdraget innebär även att leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat, att driva och leda det kollegiala lärandet samt att utveckla den egna professionalism. 

Jag håller mig väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik samt skall bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.

Uppdraget sker inom ramen av min arbetstid och jag undervisar 100% i åk 5-6 i ämnena matematik, engelska, svenska, religion och bild.

Jag har genom åren arbetat inom grundskolans alla verksamheter samt inom förskola och komvux. Jag utbildade mig tidigt till förskollärare för att senare utbilda mig vidare till grundskollärare. 

Jag vill ständigt utvecklas vidare och studerar just nu inom Masterprogrammet Pedagogiskt ledarskap på Uppsala universitet. Jag fortbildar mig även för att utveckla min kompetens i klassrummet genom bl.a. olika webbkurser som anordnas av t.ex. Webbstjärnan och Skolverket tillsammans med Karlstad universitet

Lärares förhållningssätt och lärares ledarskap i klassrummet är två av mina stora intresseområden.
 
 
 
 

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej