Så har Skolverket släpps sin lärmodul språkutvecklande arbetssätt. Ett material vars syfte är att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas. 
 
I modulen finns en modell för hur man på arbetsplatsen kan arbeta för att få syn på sitt eget förhållningssätt vad gäller ett språkutvecklande arbetssätt samt höja sin kompetens inom området. I modulen finns också texter, publikationer, diskussionsunderlag samt filmer. 
 
Två av filmerna kan du se här
 
 
 
Skolverket, Språk,

Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej