Idag har jag träffat ett glatt gäng förskollärare som alla arbetar i förskoleklass. Jag var inbjuden till deras nätverksträff för att berätta om språkinlärning, samt för att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta med engelska redan i förskoleklass. 
 
 
I förskolklassens vardag finns många tillfällen till att integrera engelska och det allra bästa sättet att göra det på är förstås genom leken. Det som är viktigt att komma ihåg är att man i förskoleklass arbetar med engelska för att hjälpa barnen att upptäcka ett annat språk, det är alltså inte i första hand fokus på kunskap. Målet är att barnen skall ha fått en god språklig grund inför kommande språkundervisning.
 
I min prezi nedan kan du ta del av forskning samt en hel del praktiska tips.
 
 
 
 
 
Så har Skolverket släpps sin lärmodul språkutvecklande arbetssätt. Ett material vars syfte är att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas. 
 
I modulen finns en modell för hur man på arbetsplatsen kan arbeta för att få syn på sitt eget förhållningssätt vad gäller ett språkutvecklande arbetssätt samt höja sin kompetens inom området. I modulen finns också texter, publikationer, diskussionsunderlag samt filmer. 
 
Två av filmerna kan du se här
 
 
 
Skolverket, Språk,