Jag heter Cecilia Bergentz och är förstelärare i Enköpings kommun med allmändidaktiskt uppdrag. Jag skall tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete samt delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation.

Uppdraget innebär även att leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat, att driva och leda det kollegiala lärandet samt att utveckla den egna professionalism. 

Jag håller mig väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik samt skall bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.

Uppdraget sker inom ramen av min arbetstid och jag undervisar 100% i åk 5-6 i ämnena matematik, engelska, svenska, religion och bild.

Jag har genom åren arbetat inom grundskolans alla verksamheter samt inom förskola och komvux. Jag utbildade mig tidigt till förskollärare för att senare utbilda mig vidare till grundskollärare. 

Jag vill ständigt utvecklas vidare och studerar just nu inom Masterprogrammet Pedagogiskt ledarskap på Uppsala universitet. Jag fortbildar mig även för att utveckla min kompetens i klassrummet genom bl.a. olika webbkurser som anordnas av t.ex. Webbstjärnan och Skolverket tillsammans med Karlstad universitet

Lärares förhållningssätt och lärares ledarskap i klassrummet är två av mina stora intresseområden.
 
 
 
 
Det här är en blogg där du får följa mitt uppdrag som förstelärare med allmändidaktisk inriktning (årskurs 1-6). Jag som är ansvarig för bloggen heter Cecilia Bergentz och jag är grundskollärare i Enköpings kommun. Jag är klasslärare och undervisar i årskurs 5-6, mer om det arbetet kan du följa på www.http://fyrfemmansc.blogg.se
 
På den här platsen kommer jag att blogga om hur mitt försteläraruppdrag löper på samt reflektera kring undervisning, lärande och mycket annat. För mig är bloggen ett sätt att dokumentera mitt uppdrag samtidigt som det också är ett sätt för mig att sammanställa tankar och reflektioner som dyker upp i mitt arbete.
 
Bloggen är öppen för allmänheten och den som vill kan ta del av det jag skriver. Min önskan är att det här ska bli en plats där det skapas intressanta diskussioner, där erfarenheter utbyts och där ev. frågor kommer fram. Jag blir därför jätteglad om du ibland lägger in en kommentar till mina inlägg så att möjligheter för ovanstående skapas.
 
Min vision med bloggen är att det skall bli en plats för möten, inspiration och dokumentation. 
 
 
Välkommen!
Hälsningar Cecilia
 
cecilia.bergentz@hummelsta.enkoping.se
Twitteralias: @cecberia