Jag blev glad när tidningen kom igår! Reportaget var trevligt skrivet och hade en positiv anda. Tack för all positiv feedback via bl.a. Twitter, Facebook och e-post. Tyvärr har jag ingen sida att länka till men har fotat reportaget direkt från Lärarnas app. Det går kanske inte att läsa vad som står men en liten aning om vad reportaget handlar om går ändock att få. 
 
(Ur Läraarnas Tidning nr.20 2013)
Jag vill länka till två intressanta nyheter som har kommit de senaste dagarna. Dessa handlar om eleverns reslultat i engelska.
 
Här kan du läsa om engelska som det svåraste ämnet för många sjätteklassare, medan du här kan läsa om att många elever i åk 6 fick högsta betyg i engelska. 
Igår låg ett nytt nummer av Grundskoletidningen i mitt fack på skolan (nr4, 2013). Den var som utsänd på begäran då där var ett extra temaavsnitt om "Språk tidigt - så blir engelskundervisningen effektiv". Har du tillgång till tidningen så rekommenderar jag att du läser avsnittet vilket bl.a. är skrivet av Gun Lundberg, universitetslektor vid Umeå universitet.
 
Temat handlar om den tidiga språkinlärningen i årskurserna 1-3 men det betyder inte att vi som undervisar i högre årskurser inte skall läsa, utan detta berör alla. G. Lundbergs artikel ger dessutom idéer till utveckling av den egna undervisningen och en artikel av Maria Estling Vannerstål ger många tips på hur man kan bjuda in världen i klassrummet med hjälp av Internet. M Estling Vannerstål har byggt upp en väldigt bra lärresurs här på nätet som heter språklänkportalen. Klicka vidare här för att besöka portalen!
 
Jag tänker att jag i mitt uppdrag kan använda mig av ovanstående artikel i diskussioner på den egna skolan/kommunen, då vi ska utveckla och höja måluppfyllelsen i engelska. Artikeln kan vara ett bra utgångspunkt i det kollegiala lärandet.