Det utvidgade kollegiet är fantastiskt bra. Jag skickade ut en fråga på Twitter vad gäller sommarläsning och fick tillbaka flera bra tips på såväl facklitteratur som skönlitteratur. Jag har tidigare även antecknat ner lite böcker som jag tänk läsa när tid ges, och vilken tid är inte bättre än just sommaren :)
 
Jag har sammanställt de tips jag har fått in samt de böcker jag tidigare har noterat som läsvärda här nedan. Ta gärna del av listan, hoppas att du finner något av intresse just för dig. Böckerna är länkade till Adlibris där du kan läsa mer om varje bok.
 

Facklitteratur

Black, Paul & Williams, Dylan (2006). Inside the Black Box. Gl Assessment.

 

Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Liber

 

Dweck, Carol S. (2007). Mindset. Ballantine Books inc.

 

Gibbons, Pauline (2013). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren Fallgren

 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Natur & Kultur

 

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning : Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur & Kultur

 

Kornhall, Per (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Natur & Kultur

 

Kornhall, Per (2014). Barnexperimentet: Svensk skola i fritt fall. Leopard Förlag

 

Körling, Anne-Marie (2014). Läraren inom mig : pedagogiska berättelser. Lärarförbundets förlag

 

Meciej, Zaremba (2011). Hem till skolan. Artikelserie ur DN. Natur & Kultur

 

Nottingham, James (2013). Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning re. Natur & Kultur

 

Nottingham, James (2014). Uppmuntra lärande: så hjälper du barn att lyckas i skolan. Natur & Kultur

 

Rose, David & Martin, J.R. (2013). Skriva, Läsa - lära. Hallgren Fallgren

 

Stehagen, Hanna (2014). Språk i alla ämnen – handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning. Stockholm: Gothia fortbildning.

 

Timperley, Helen (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Studentlitteratur AB

 

Westlund, Barbro (2012). Att undervisa i språkförståelse – Lässtrategier och studieteknik. Natur & Kultur, andra utgåvan.

 

William, Dylan (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur AB

 

Skönlitteratur

Bivald, Katarina (2014). Läsarna i Broken Wheel rekommenderar. Månpocket

 

Jonasson, Jonas (2014). Analfabeten som kunde räkna. Piratförlaget

 

Lindén, Josefin (2014). Tiden går så långsamt när man tittar på den. Litet förlag

 

Moyes, Jojo (2013). Livet efter dig. Printz Publishing

 

Sten, Viveca (2014). I farans riktning – Morden i Sandhamn. Månpocket

 

Antologi

Andersson, Sara (red) (2014). JAG. Unga vuxna. Förlag 404

 

Övrigt

Gilbert, Ian (2007). The Little Book of Thunks. Crown House Publishing

 

Jag vill också hänvisa till bloggen på JL Skolutveckling som ger mycket bra boktips för sommaren 2014.

Idag har jag träffat ett glatt gäng förskollärare som alla arbetar i förskoleklass. Jag var inbjuden till deras nätverksträff för att berätta om språkinlärning, samt för att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta med engelska redan i förskoleklass. 
 
 
I förskolklassens vardag finns många tillfällen till att integrera engelska och det allra bästa sättet att göra det på är förstås genom leken. Det som är viktigt att komma ihåg är att man i förskoleklass arbetar med engelska för att hjälpa barnen att upptäcka ett annat språk, det är alltså inte i första hand fokus på kunskap. Målet är att barnen skall ha fått en god språklig grund inför kommande språkundervisning.
 
I min prezi nedan kan du ta del av forskning samt en hel del praktiska tips.
 
 
 
 
 
Så har Skolverket släpps sin lärmodul språkutvecklande arbetssätt. Ett material vars syfte är att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevers språk- och kunskapsutveckling gynnas. 
 
I modulen finns en modell för hur man på arbetsplatsen kan arbeta för att få syn på sitt eget förhållningssätt vad gäller ett språkutvecklande arbetssätt samt höja sin kompetens inom området. I modulen finns också texter, publikationer, diskussionsunderlag samt filmer. 
 
Två av filmerna kan du se här
 
 
 
Skolverket, Språk,